SAP Concur en ProRail over mobiliteit

Verbinding als drijvende kracht achter duurzame mobiliteitsoplossingen

Hoewel er geen zakelijke relatie is tussen SAP Concur en ProRail hebben de twee organisaties opvallend veel raakvlakken. Ze willen het reizigers zo eenvoudig mogelijk maken om zich van A naar B te verplaatsen, én hebben een focus op verbinding en kennisdeling met partners. Hoog tijd voor een inspirerend en open gesprek met Hans van Leeuwen – financieel directeur van ProRail – over mobiliteit, innovatie en toekomstvisie.

Auteur: Arjen Verburg

 

Eerst zeven kilometer fietsen naar station Zoetermeer Oost. Dan op de trein naar Gouda, om vervolgens over te stappen op de intercity naar Utrecht. Vanaf daar is het enkele minuten lopen naar De Inktpot, het grootste bakstenen gebouw van Nederland.

 

Het is de route die Hans van Leeuwen dagelijks aflegt om op zijn werk te komen. Hij gaat bewust niet met de auto, want dan duurt het zeker een halfuur langer. Bovendien past het ook bij de organisatie waar hij sinds januari 2016 werkzaam is als financieel directeur: ProRail. Vandaag maakt Hans echter een uitzondering op zijn dagelijkse treinritjes. We stappen samen in een Tesla Model X, om te praten over mobiliteit, innovatie, finance en de toekomst van ProRail.

 

ProRail: een verbindende adviespartij

“Sinds een aantal jaren is ProRail een nieuwe weg ingeslagen”, vertelt Hans zodra de Tesla geruisloos optrekt. “Om structureel bij te dragen aan een beter Nederland, focussen we ons op de kernwaarden verbinden, verbeteren en verduurzamen. Vooral verbinding is waar het om draait, want door samen te werken met partners, ontstaan mobiliteitsoplossingen met impact. We bewegen daarbij geleidelijk van een uitvoerende partij naar een gerespecteerde adviseur, die in het voortraject al wordt betrokken bij de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”

 

Een mooi voorbeeld is het grootse project RAIL Amsterdam, waar ProRail zich richt op bereikbaarheid in de brede zin van het woord. Ze vervangen spoorbruggen, verlengen perrons, bouwen overbouwingen en onderdoorgangen, breiden de capaciteit van roltrappen uit, plaatsen snellere wissels én zorgen ervoor dat de stationsomgevingen in de groene gebieden passen. Hans: “Samen met onze partners werken we aan het spoorsysteem, het ecosysteem en het sectorsysteem. Op die manier maken we het verschil. Juist doordat wij als publieke organisatie geen winstoogmerk hebben, vervullen we een verbindende rol bij veel dossiers, probleemvelden en techniekvelden. We kijken puur naar wat beter is voor Nederland en houden het doel van reizigers altijd voor ogen: hen zo effectief en efficiënt mogelijk van A naar B brengen voor een betaalbare prijs.”

 

Een geleidelijke cultuuromslag
Die vernieuwde missie van ProRail vraagt natuurlijk om een andere manier van denken binnen de organisatie. Hans: “Onze mensen maken de missie waar, dus daar investeren we volop in. We willen dat toegankelijke en verbindende breed uitdragen. Het is een soort bewustzijn dat we bij iedereen in de organisatie willen creëren: te midden van allerlei partijen en belangen kunnen wij een faciliterend middelpunt zijn, waarbij we constructief tegenspreken als het nodig is, het maatschappelijke belang voor ogen houden en onze kennis delen.” Zo’n cultuuromslag is natuurlijk niet binnen een paar maanden gerealiseerd, maar de eerste zaadjes zijn inmiddels geplant. Hans: “Het is een geleidelijk proces dat we zeker niet moeten forceren. Maar met de aangepaste directiestructuur, de vernieuwde beoordelingscyclus voor medewerkers en de samenwerkingen in ketenteams, merk ik al dat er meer openheid en vertrouwen is gekomen.”

 

“Waardecreatie zit hem vooral in niet-financiële KPI’s”

Hans ziet natuurlijk ook een taak voor zichzelf weggelegd in de transitie, vanuit zijn functie als financieel directeur maar ook vanuit zijn rol in de Raad van Bestuur. “Vaak gaan afwegingen binnen de organisatie over: hoe financieren we dat dan? Want ja, we moeten natuurlijk wel verantwoord omgaan met de middelen die ons beschikbaar zijn gesteld. Ik richt me daarbij vooral op de niet-financiële KPI’s, omdat dáár de waardecreatie plaatsvindt. Als je daarin slagen maakt, weet je zeker dat keuzes passen in het operationele proces. Daarnaast wil ik altijd overal een business case voor hebben, die beter is voor Nederland en die onze prestaties verbetert.”

 

Innovatie als gedraging in plaats van als doel
In de IT-wereld gaat het vaak over innovatie en digitale transformatie. Bij SAP Concur helpen we organisaties daarbij. Hoe kijkt ProRail aan tegen deze onderwerpen? Hans: “Innovatie staat bij ons in dienst van de continue verbetering van ons primaire proces en moderne technologie is één van de middelen die we daarbij inzetten. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheden van groene energie op het spoor. ProRail is wel sterk bezig met digitaliseren, zowel op kantoor als in onze dienstverlening. Er lopen momenteel bijvoorbeeld pilots waarbij we sensoren aanbrengen op wissels, zodat we vroegtijdig bericht krijgen als onderhoud gewenst is. Je hebt nou eenmaal meettechnieken nodig als je de adviesrol goed wilt vervullen.”

 

Data als ultieme bindmiddel

Onze autorit is bijna ten einde als ik Hans vraag naar zijn visie op data. “Wat mijn eigen afdeling betreft, zou ik graag toe willen naar no-hands accounting”, reageert Hans. “Gewoon data één keer invoeren, zonder dat zes mensen het eerst nog moeten accorderen. Al die handelingen zijn zo zonde van de tijd.” Het doet mij denken aan de zero-touch expense functionaliteit van SAP Concur, waarbij eindgebruikers na een Uber-ritje gewoon de auto kunnen verlaten, zonder dat ze om een bonnetje hoeven te vragen. De declaratie vindt automatisch plaats via de app van Uber die in contact staat met het platform van SAP Concur.

 

Hans vervolgt zijn verhaal, waarbij hij ingaat op de rol die hij voor data ziet weggelegd voor ProRail in het algemeen. “Ik zie data als dé stuwende kracht in onze transitie naar een verbindende partner”, vertelt Hans. “Het gaat in het nieuws natuurlijk veel over de deeleconomie, maar het vrij delen van kennis en data is voor commerciële partijen ontzettend spannend; stel als andere partijen daar een slaatje uit gaan slaan? Voor ProRail ligt dat anders. Wij willen data juist vrij beschikbaar stellen, zodat we deze kunnen inzetten om Nederland beter te maken.” De Tesla vermindert vaart, maar ik merk dat de gedachten van Hans nog op volle toeren draaien. “Eigenlijk gaat het bij alles wat we bij ProRail doen om verbinding en bereikbaarheid, zowel voor reizigers als voor onze data.” Ik vind het een mooie afsluiting van ons inspirerende gesprek.

 

Tijdens SAP Concur Fusion Exchange Benelux gaan we graag ook met u het gesprek aan over deze topics. Bent u erbij op 3 juli in ’s-Hertogenbosch? Meld u aan via de registratiepagina.

Loading next article